Lektorid: Grete Arro ja Kati Aus
Teema: Teismelisus
(mp3) (ram)

Inimese elukaar 2. saade:
Ühiskonna arengutaset võiks hinnata mitte ainult selle järgi, kuidas ta suhtub oma vanuritesse ja lastesse, vaid ka selle järgi, kuidas ta suhtub oma teismelistesse. Teismelisus – mis selle mõiste taga tegelikult on? Vahel kuuleme öeldavat lauset „Ära käitu nagu pubekas!” – ehkki me kõik oleme teismeea läbinud, ometi suudame sellesse perioodi suhtuda halvustavalt. Kuidas kogeda teismelisust nii, et sellest tuleks midagi suurt ja uhket, selle asemel, et olla häbitunde pillerkaar või suisa pikaajaliste halbade tagajärgedega periood.
Muusika: Ardo Ran Varres, Eesti Noorsooteatri lavastusest "Poiss ja liblik"
Loeng on salvestatud Eesti Noorsooteatris
Toimetaja: Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 50.24 (teksti lõpp 49.08)
Ööülikool 2022

Lektor: Aaro Toomela
Teema: Laps
(mp3) (ram)

Inimese elukaar, 1. saade:
Inimeseks ei sünnita, inimeseks saadakse. Lapseks olemist ehk lapsepõlve võib määratleda kui inimeseks saamise perioodi. Inimeseks saamise protsess on psüühika, s.t mõistuse ja vaimu kujunemise ja muutumise protsess, mis on võimalik ainult erilises, inimlikus arengukeskkonnas. Seega on lapseks olemise sisu määratud sellega, millises keskkonnas keegi areneb. Samas aga ei ole keskkond objektiivne, keskkond on psüühilises mõttes tõlgenduse, enda isiklike kogemuste mõtestamise tulemus. Nii saavad inimesed „samas” keskkonnas kujuneda väga erinevateks. Ja vastupidi.
Muusika: Ardo Ran Varres, Eesti Noorsooteatri lavastusest "Poiss ja liblik"
Loeng on salvestatud Eesti Noorsooteatris
Toimetaja: Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 50.50 (teksti lõpp 49.34)
Ööülikool 2022

Lektor: Monika Luik
Teema: Kangelase teekond
(mp3) (ram)

Kangelase müüt on aegade algusest olnud inimsuse saatja. Müütides ja muinasjuttudes on kangelase eesmärk leida aare tema erinevates vormides – olgu selleks siis materiaalne varandus, printsessi armastus, eriline sõrmus, kuldmuna, elueliksiir vms. Psühholoogiliselt on need metafoorid enda tõeliste tunnete ja unikaalse potentsiaali kohta. See on juhis iseendaks saamiseks, mis, nagu müüdid meile jutustavad, on üks igavesti keeruline ja ohtusid täis teekond. Kuidas aitavad kangelaslood meil võtta vastutust oma saatuse eest ning seista silmitsi sisemiste deemonitega?
Muusika: Paolo Angeli seade Björki loost "Unravel"
Toimetaja: Hedi Rosma / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 50.22 (teksti lõpp 49.06)
Ööülikool 2022

Lektor: Marju Kõivupuu
Teema: Kohalikkusest ja ajalikkusest taluõue kosmoses
(mp3) (ram)

Võru keeles – "Paigapäälitsõst ja aolikust talomuro ilmaruumin".
Milline on lõunaeesti paigavaim – kuidas see on mõjutanud kohalikke loojaid. Kuidas iga keelkonnaga kaasneb omamoodi meelkond. Miks just Võru- ja Setumaalt on võrsunud kõige pöörasema kunstnikud? Marju käib mõttes ka oma lapsepõlve radadel.
Loeng on salvestatud KUMU-s näitusel „Talomuro ilmaruum. Lõunaeesti loojad”
Teppo lõõtsal mängib Kaarel Kõivupuu
Toimetaja: Jaan Tootsen / Heli: Andres Olema ja Külli Tüli /
Pikkus: 50.18 (teksti lõpp 49.02)
Ööülikool 2022

Lektor: Leena Kurvet-Käosaar
Teema: Mobiilse maailma mitu palet
(mp3) (ram)

Kuidas ja miks inimesed reisivad. Põgenedes vabasse maailma - pealesunnitud rahvaste liikumised. Suhtlus üle riigipiiride. Reisikirjandus ja vaimu vaba lend.
Muusika: Jakob Juhkam (Dorpati katusel, Hulkuri samba)
Salvestatud Flo Kasearu Majamuuseumis sündmusel "Ava(sta)des mägesid"
juunis 2021
Toimetaja: Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 49.07
Ööülikool 2022

Lektorid: Jaak Tomberg ja Andrus Laansalu
Teema: Navigaator Stanisław. Taruteadvuse kosmoserändude päevikud: otse silmapiirini ja siis vasakule
(mp3) (ram)

Eelmisel aastal tähistasime Poola ulmekirjaniku Stanislaw Lemi´i 100. sünniaastapäeva. Mis on maailma ühe populaarsema ulmekirjaniku loomingus olnud üle aegade kestva väärtusega? Tal on eriline pilk ja lähenemine: kuidas ta vaatleb inimkonda tema piiratuses ja võimalustes.
Muusika: Arvo Pärt, filmist "Navigaator Pirx"
Toimetaja: Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 50.52 (teksti lõpp 49.36)
Ööülikool 2022

Lektor: Elen Lotman
Teema: Lotman - suur tundmatu, III osa
(mp3) (ram)

Elen Lotman: "Lapsena, kasvades akadeemikute perekonnas keset maast laeni raamaturiiuleid ja tudengimelu, ei teadnud ma oma vanaisa Juri Lotmani filmisemiootika-alasest tööst eriti midagi. Sestap ei tajunud ma sellal kui gümnaasiumis otsustasin, et tahan saada filmitegijaks, põhjuslikku seost oma karjäärivaliku ja vanaisa akadeemilise töö vahel, kuna olin olnud 12-aastane, kui ta suri. Ja korraga, tõlkides "Dialoogi ekraaniga" ning samal ajal enda doktoritööd kirjutades, leidsin end järsku pidevast "dialoogist deeduga" (nimetasime teda "deeduks", s.o. eestindatud deduška). Mingil hetkel hakkasin tundma, nagu loeksin kirja, mille vanaisa oli adresseerinud mu tulevasele minale."
Toimetaja: Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 49.42
Ööülikool 2022

Lektor: Valdur Mikita
Teema: Lotman - suur tundmatu, II osa
(mp3) (ram)

Mis on Lotmani fenomen? Mis teeb Juri Lotmanist särava mõtleja ja nauditava vestluspartneri ka aastakümneid hiljem?
Toimetaja: Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 50.20 (teksti lõpp 49.05)
Ööülikool 2022

Lektorid: Mihhail Lotman ja Kalevi Kull
Teema: Lotman - suur tundmatu, I osa
(mp3) (ram)

Tähenduste toimimisest, semiootika minevikust ja tulevikust, kontekstiks Juri Lotmani koolkond. Kuidas pilt ette tuleb - ei tea, aga mis on vahet inimesel ja teistel loomadel? Kas semiootika ühineb tehisintellekti loomisega?
Toimetaja: Jaan Tootsen / Heli: Külli Tüli / Pikkus: 50.45 (teksti lõpp 49.28)
Ööülikool 2022